Satellite Internet NASSAT | licens AnatelBrasilien Anatel - National Telestyrelsen

Anatel

National Telestyrelsen (Anatel) är den statliga myndighet som reglerar telekommunikation i Brasilien. Skapas för att främja utvecklingen av telekommunikation i landet, är det organ som förvaltas självständigt och är ekonomiskt självständiga. Dess verksamhet omfattar genomförandet av den nationella politiken i samband med telekommunikation, reglering av licensiering, radiofrekvensspektrumhantering och skydd av konsumenternas rättigheter bland andra.