Internet satellitantenner Automatic OrientationNASSAT satellit i Ka-bandet, Ku Band, Band C

Clark Bälte | alla satelliter

NASSAT satellit L-Band

Clark Bälte | alla satelliter