Internet satellitantenner Automatic OrientationCode of Ethics NASSAT

Etik och god praxis

Inledning

De etiska principer som styr våra handlingar bygger också vår bild av fast och pålitligt företag.
Denna etiska kod uppfyller de riktlinjer som skall iakttas i vår verksamhet för att uppnå professionella etiska normer allt högre vid utövandet av vår verksamhet. Det återspeglar vår kulturella identitet och vårt engagemang på de marknader där vi är verksamma.

Omfattning

Denna etiska kod gäller alla chefer och anställda i NASSAT.

Allmänna principer

NASSAT är övertygad om att i syfte att befästa och utveckla, måste bygga på affärsmässiga mål och strikta etiska principer som är gemensamma för chefer och medarbetare i företaget.

Vi agerar på marknaden för ny teknik baserad på utseende kontinuerlig utveckling, ledarskap och kundnöjdhet. Bland våra viktigaste mål är att upprätthålla rykte om fasta, pålitliga, medvetna om vårt samhällsansvar och affärer, som vill få resultat i en ärlig, rättvis, rättsliga och transparent.

Våra handlingar alltid märkas permanent med integritet, förtroende och lojalitet och respekt för och främjande av människan, integritet, individualitet och värdighet. Vi förkastar varje metod styrs av fördomar om ursprung, etnicitet, religion, klass, kön, hudfärg, ålder, funktionshinder eller någon annan form av diskriminering.

Vi tror på vikten av företagens sociala ansvar som företag åtagit sig att de samhällen där företaget är verksamt, och att detta ansvar utövas fullt när vi bidrar till åtgärder för dessa samhällen.

Chefer och medarbetare måste åta sig att se till att de värderingar och bild av företaget, upprätthålla en hållning stöd som bild och de värderingar och agera till försvar för kundernas intressen och bolagets. Sökandet efter utvecklingen av vårt företag måste grundas på dessa principer, med det förtroende som våra handlingar styrs av de högsta etiska standard och strikt respekt för lagen.

Ansvar chefer

Det är upp till de verkställande direktörer i bolaget, vid utövandet av sin verksamhet:

Professionell och personlig integritet

Kundrelationer

Relationer på arbetsplatsen

Offentlig sektor Relations

Relationer med leverantörer

Relationer till konkurrenter

Hantering Code of Ethics

Etikkommittén

Slutbestämmelser

Avslöjandet och överensstämmelse med de uppföranderegler finns i de cirkulära interna reglerna.