Satellite Internet NASSAT | licens AnatelBrasilien Anatel - National Telestyrelsen

Anatel

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) är den statliga myndighet som reglerar telekommunikation i Brasilien. Skapat för att uppmuntra utvecklingen av telekommunikation i detta land, förvaltas byrån självständigt och är det självständigt i finansiella termer. Dess verksamhet omfattar genomförandet av den nationella politiken i samband med telekommunikation, regulatoriska licenser, radiofrekvensspektrumhantering och skydd av konsumenternas rättigheter bland annat.